Jesteś tutaj

Dla rodziców

EUROPEJSKA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW

1.  Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej.
     Rodzina ma obowiązek wychowywać swe dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat.

2.  Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako "pierwszych nauczycieli" swoich dzieci.
     Rodzice maju obowiązek wychowywać swe dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.

3.  Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć.
     Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczanie ich dzieci w szkole.

4.  Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci.
    Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych.

5.  Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uważanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci.
    Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać.

6.  Rodzice mają prawo do domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły określoną wiedzę duchową i kulturową.
    Rodzice mają obowiązek wychowywać swe dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.

7.  Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci.
    Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej.

8. Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo do wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich szczeblach zarządzania oświatą.
    Rodzice maja. obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy.

9. Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudniać dostęp ich dzieci do edukacji.
    Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania.

10. Rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości usług edukacyjnych.
     Rodzice mają obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą - i doskonalić swoje umiejętności "pierwszych nauczycieli" i partnerów w kontaktach szkoła - dom.

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2011/2012

 

14 październik

31 październik

02 maj

04 maj

08 czerwiec

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2011/2012
w Szkole Podstawowej w Piotrowie

 

Miesiące

wrzesień

październik

listopad

grudzień

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

14. IX

-

23.XI

-

-

01.II

28.III

-

16.V

-

 

Wszystkie planowane zebrania odbywać się będą w środy o godzinie 14.30

Konsultacje dla rodziców:

mgr Anna Parcianko – pierwsza środa miesiąca
13.00 - 14.00

mgr Teresa Pasturczak - pierwsza środa miesiąca
12.00 - 13.00

mgr Janina Piórkowska – ostatnia środa miesiąca
12.00 - 13.00

mgr Magdalena Gałandziej – ostatni czwartek miesiąca
12.00 - 13.00

mgr Grażyna Fidek - pierwszy poniedziałek miesiąca
14.00 - 15.00

Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkania i rozmowy dotyczące  spraw uczniów  i szkoły.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer