Jesteś tutaj

Historia Szkoły Podstawowej w Piotrowie

Na podstawie dokumentów zebrała i opracowała dyrektor Grażyna Fidek

     Jeszcze nie umilkły strzały ostatniej wojny a już na ziemiach, które obecnie zamieszkujemy powracało normalne życie. Organizowanie władzy na Ziemiach Zachodnich oraz napływ ludności osadniczej spowodował, że już w pierwszym okresie od lipca 1945 r. życie polskie zaczęło się tu szybko odradzać. Świadczą o tym przede wszystkim przykłady tworzenia się szkolnictwa polskiego na tych terenach.
     Nie było to łatwe, bo przecież trzeba było rozwiązać tyle poważnych problemów, specyficznych dla Ziem Zachodnich. Problemów związanych z napływem młodzieży, z wysoką liczbą analfabetów, niedostatecznym wyposażeniem szkół i brakami kadrowymi. Trudności towarzyszące organizowaniu szkolnictwa nie ominęły również i Piotrowa, dawniej Piotrkowa Wielkiego.
     Szkoła rozpoczyna swoją działalność w roku szkolnym 1947/48. Pierwszym nauczycielem, który podejmuje się tak trudnego zadania jest Mikołaj Węgier. Pełna nazwa szkoły wtedy brzmi: Publiczna Szkoła Powszechna I stopnia. Do obwodu tej szkoły należy miejscowość Piotrków Młynów dzisiejsze Mielno. Są zorganizowane 4 klasy. Wszystkie klasy w dalszym ciągu uczy sam pan mikołaj Węgier. Wyposażenie szkoły było nastepujące: ławki szkolne- szt. 17, krzesła – szt. 2, tablica ze stojakiem - szt.2, szafa dwudrzwiowa szt. 1 stoły szt 2 biurko szt 1, mapa fizyczna Polski, portrety dostojników państwowych. Boblioteki brak.
     Rok szkolny 1948/49  - to zorganizowanie klasy piątej. Kl. I i II uczy pani  Danuta Wróblowa. Wszystkie pozostałe klasy uczy pan Mikołaj Węgier.
     Od 22.12.1948 r. prowadzony jest Kurs Przysposobienia Rolniczego dla uczniów, którzy ukończyli IV klasę szkoły podstawowej. Kierownikiem Kursu zostaje pan M. Węgier, liczba słuchaczy: 38 osób.10 lutego 1949 r. rozpoczyna pracę pani Ludwika Majcherowa. W tym roku szkolnym zostało założona biblioteka, która liczy 67 tomów. Szkoła liczy 57 uczniów urodzonych w latach 1935- 1944.

 

 • Rok szkolny 1949/50

Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego. Kierownikiem jest pan Stanisław Łużny. Uczą również Ludwika Majcherowa i Marian Grzesikowski. Jest zorganizowana VI klasa.
 

 • Rok szkolny 1950/51

Kierownikiem jest p. Ludwika Majcherowa. Uczy p. Kazimiera Winnik.
 

 • Rok szkolny 1951/52

Szkoła Podstawowa w Piotrowie zostaje szkołą zbiorczą. Należą do nie miejscowości: Mielno, Dymnica, Bogaczów, Janików, Włochów, Ciechanów. Kierownikiem szkoły jest Marianna Żuk, pozostali nauczyciele to: Anna Żuk i Zdzisława Kondrak.
Jest zorganizowana VII klasa. W obwodzie jest 103 dzieci, Do szkoły uczęszcza tylko 55 uczniów. Rok szkolny 1952/53, 1953/54
Kierownikiem jest p. Marianna Żuk. Uczą również p. Anna Żuk i p. Tadeusz Ściński. Prowadzone jest kółko przyrodnicze i kółko polonistów.

 

 • Rok szkolny 1954/55

Kierownikiem szkoły jest p. Maria Ścińska. Pozostali nauczyciele to p. Tadeusz Ściński, Antonina Blok, Józefa Kordeusz (później Tyńska)
 

 • Rok szkolny 1955/56

Kadra nauczycielska nie zmienia się. W szkole uczy się 82 uczniów.
 

 • Rok szkolny 1956/57

W szkole uczą następujący nauczyciele:
- Antonina Blok, Józefa Kordeusz, Helena Kordeusz, Adam Masiowski.
W tym roku uczęszcza 89 uczniów.

 

 • Rok szkolny 1957/58

Uczą tylko Antonina Blok, Józefa Kordeusz. Uczy się 96 uczniów.
 

 • Rok szkolny 1958/59, 59/60

Uczący nauczyciele: Jerzy Przybyło – kierownik, Józefa Kordeusz, Skrzynecka, , Maria Gryglak.
 

 • Od roku szkolnego 1960 do czerwca 1962 uczą w szkole następujący nauczyciele: Adam Masiowski- kierownik, Józefa Tyńska , Maria Gryglak Elżbieta Szołdrowska.

 

 • W latach 1962- 1966 szkoła jest nadal VII klasowa, klasy są łączone.

Uczy w niej 4 nauczycieli: Tadeusz Skibiński, jest kierownikiem. Józefa Tyńska, Elżbieta Szołdrowska.
Maria Gryglak/Masiowska W roku szkolnym 1064/65 i 65/66 pracują: Teresa Skibińska, Tadeusz Skibiński, Józefa Tyńska, Feliks Tyński i Elżbieta Szołdrowska.

 

 • Od września 1966 r. Szkoła staje się ośmioklasowa, rozpoczyna więc naukę kl. VIII. Kierownikiem szkoły jest Tadeusz Skibiński, zwiększa się liczba nauczycieli.

 

 • W roku szkolnym 1966/67 i 1967/68  w szkole uczą: Teresa Skibińska, Irena Brembor, Elżbieta Parus, Józefa Tyńska, Feliks Tyński.

 

 • W latach 1968/69, 69/70 i 70/71, 71/72  kadra nauczycielska liczy już 7 osób: Tadeusz Skibiński, Teresa Skibińska, Irena Wróblewska, Józefa Tyńska, Feliks Tyński, Czesława Kwasigroch i Kazimiera Strzemecka, Elżbieta Parus.

 

 • W roku 1972/73 odchodzą panie Czesława Kuliniak ( Kwasigroch) i Kazimiera Strzemecka. W szkole uczą Tadeusz Skibiński, Teresa Skibińska, Irena Wróblewska, Józefa Tyńska, Feliks Tyński, Elżbieta Parus, Stanisława Bukowska

 

 • W roku szkolnym 1973/74  w szkole w Piotrowie uczy 8 osób: Tadeusz Skibiński, Teresa Skibińska, Irena Wróblewska, Józefa Tyńska, Feliks Tyński, Elżbieta Parus, Stanisław Bukowski, Janina Łukaszewicz.

 

 • Rok szkolny 1974/75 to ostatni rok funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Piotrowie jako szkoły ośmioklasowej. Uczy 7 nauczycieli (jw.), pan Feliks Tyński odchodzi do szkoły w Przewozie.

 

 • Rok szkolny 1975/76

Szkoła zmienia nazwę na Punkt Filialny. Uczą się w niej kl. I – VII. Klasa VIII dojeżdża do Zbiorczej szkoły Gminnej w Przewozie.

 

 • Rok szkolny 1976/77 Następuje dalsza reorganizacja. W szkole pozostają 4 klasy i 2 nauczycieli: Józefa Tyńska i Elżbieta Parus.

 

 • Rok szkolny 1977/78 pozostają 3 klasy uczą ci sami nauczyciele.

 

 • Rok szkolny 1978/79 zorganizowany zostaje oddział przedszkolny. Uczy trzech nauczycieli, panie: Elżbieta Parus, Janina Pietrzak, Elżbieta Madera.

 

 • W roku szkolnym 1995/96 następuje reorganizacja. Szkoła w Piotrowie zostaje 4-klasową szkołą.

 

 • W roku szkolnym 1996/97, 1997/98 następuje reorganizacja. Szkoła w Piotrowie zostaje 4-klasowa.

 

 • W roku szkolnym 1998/99 1999/2000 następuje kolejna reorganizacja. Szkoła w Piotrowie zostaje 6-klasowa. Uczą panie: Janina Pietrzak, Izabella Pietrzak, Janina Piórkowska, Teresa Pasturczak, Danuta Nowakowska, Elżbieta Bandoła

 

 • Rok szkolny 2003/2004 jest ostatnim rokiem szkoły z klasami 0-VI W tym roku odchodzą do Przewozu klasy: III, IV, V, VI.

 

 • Od roku szkolnego  2004/2005 Szkoła Podstawowa jest szkołą 3-klasową z oddziałem przedszkolnym do którego uczęszczają 5, 6 latki.


Kierownicy i dyrektorzy szkoły w latach 1947 – 2007:
1947 -1949 -   Mikołaj Węgier (kierownik)
1949/50 – Stanisław Łużny (kierownik)
1950/51 – Ludwika Majcherowa
1951- 1954 – Marianna Żuk
1954 -1958  -  Maria Ścińska ( kierownik)
1958 -1960  - Jerzy Przybyło (kierownik)
1960-1962 – Masiowski Adam (kierownik)
1962- 1977 - Tadeusz Skibiński (kierownik)
1977- 1985 – Elżbieta Parus (kierownik)
1985- 1997 – Elżbieta Parus (dyrektor)
1997- 2007 – Janina Pietrzak (dyrektor)
od 01.09.2007 – Grażyna Fidek (dyrektor)

     Zmieniały się czasy, ludzie ale idea zdobywania wiedzy, umiejętności i kształtowania prawidłowych postaw młodego pokolenia wciąż pozostaje aktualna.
Było i jest wiele, bardzo wiele ludzi, dzięki którym nasza szkoła istnieje, promienieje i zmienia swoje oblicze.

 

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer